Jasmine Seaforth, cyd-sylfaenydd cwmni cychwynnol Ynni a Pheirianneg Adnewyddadwy, Better TT

Mae Jasmine Seaforth yn frodor o Trinidad a Tobago ac yn Raddedig o Brifysgol De Cymru, lle cwblhaodd ei BSc (Anrh) mewn Systemau Ynni Adnewyddadwy gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Dychwelodd Jasmine i'w mamwlad, lle cafodd gyflogaeth gyda'r Weinyddiaeth Cyfleustodau Cyhoeddus fel Peiriannydd Ynni Adnewyddadwy yn gweithio ar weithredu polisïau Ynni Adnewyddadwy, Cadwraeth Ynni ac Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer sector cyfleustodau Trinidad a Tobago.

Mae Jasmine yn weithiwr proffesiynol busnes gyda dros 5 mlynedd o brofiad yn y sector ynni a gweithgynhyrchu. Mae hi wedi rheoli sawl prosiect o'r cysyniad i'w gwblhau. Ar hyn o bryd mae hi'n dilyn ei gradd Meistr mewn Busnes Gweinyddiaeth (MBA) sy'n arbenigo mewn Strategaeth a Chyllid, gydag Ysgol Fusnes Caeredin, Prifysgol Heriot-Watt.

Mae Jasmine hefyd yn gyd-sylfaenydd cwmni cychwynnol Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg, Better TT, sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo Ynni Adnewyddadwy, Effeithlonrwydd Ynni, a Chadwraeth Ynni yn Trinidad a Tobago a'r Caribî mwyaf, wrth ddarparu addysg, peirianneg a gwasanaethau gweithgynhyrchu a fydd yn creu amgylchedd glanach a mwy cynaliadwy.