3

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Rhwng 13-19 Tachwedd, bydd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu 15 mlynedd o helpu miliynau o bobl i ryddhau eu syniadau i gychwyn a graddio busnesau newydd. Gyda 200 o wledydd yn cymryd rhan mae'n cael ei gydnabod fel y dathliad entrepreneuriaeth byd-eang mwyaf.

Unwaith eto, bydd Prifysgol De Cymru yn cymryd rhan yn y weithred i ysbrydoli mwy o fyfyrwyr a graddedigion i ddod yn fos arnyn nhw eu hunain!

GWE 2023


Ymunwch â chymuned #GEW2023 i ddathlu entrepreneuriaeth a dysgu sut i gychwyn, cynnal sesiwn sylw a sicrhau cyllid i brofi, cychwyn, creu a thyfu eich syniadau.

Darganfyddwch fwy am ddigwyddiadau byd-eang trwy wefan swyddogol Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer newyddion a digwyddiadau diweddaraf Menter PDC!

Oes gennych chi syniad busnes ond ddim yn gwybod sut i'w ddatblygu? Angen cymorth ar gyfer eich busnes presennol/menter llawrydd? Rydyn ni yma i helpu!

Ydych chi'n gweithio’n llawrydd neu'n sylfaenydd busnes/cychwyn busnes? Rhowch wybod i ni fel y gallwn eich cefnogi fel rhan o deulu PDC!

Cymerwch ran yn ein digwyddiadau #GEW2023 isod!

Darllenwch am ein myfyrwyr/graddedigion entrepreneuraidd a llawrydd

Darganfyddwch pam roedden nhw eisiau dechrau eu menter eu hunain, pa brofiad maen nhw wedi'i ennill trwy eu taith entrepreneuraidd a sut roedd PDC yn gallu cefnogi a helpu i roi hwb i'w mentrau a’u tyfu.

Untitled


Mae Cyn-fyfyrwyr PDC yn arddangos storïau graddedigion entrepreneuraidd ysbrydoledig ar gyfer #GEW2022, gyda Toby Cameron (perchennog On Par Productions), Jodie Evans (ffotograffydd dringo llawrydd) a mwy!

Edrychwch ar eustorïau yma.

Arddangos eich cynhyrchion ar Farchnad Myfyrwyr Cymru!

Welsh Logo Web.png


Mae Marchnad Myfyrwyr Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion o bob coleg a phrifysgol yng Nghymru arddangos eu cynhyrchion/gwasanaethau wrth dapio i mewn i farchnad bresennol o gwsmeriaid sy’n staff a myfyrwyr.

Edrychwch ar ein cynhyrchion a'n gwasanaethau myfyrwyr a graddedigion PDC yma!

Edrychwch ar ein Cymorth i Lawryddion a’r rhai sydd am Gychwyn Busnes!

661DSC04996 Mission Photographic.jpg

Am weithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn eich busnes eich hun?

Mae Menter PDC, sy'n rhan o Gyrfaoedd PDC, yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau menter, llawrydd, cychwyn busnes neu fenter gymdeithasol eu hunain ac eisiau trafod, datblygu, profi a lansio eu syniadau.

Ni waeth ble rydych chi ar eich taith cychwyn busnes, gallwn ni helpu pob cam o'r ffordd o syniad wedi'i sgriblo i lawr i lansio eich busnes!

Rydym yn cynnig cymorth un i un a mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithioli roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi ddechrau gweithio i chi'ch hun.

stiwdio.jpg


Startup Stiwdio Sefydlu yw gofod cydweithredu a deori pwrpasol PDC a gynlluniwyd i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd ac mae wedi'i leoli ar ein campysau yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Gall myfyrwyr a graddedigion elwa o aelodaeth rhithwir neu gorfforol am ddim, gyda chymorth yn cynnwys:

  • Rhaglenni a digwyddiadau cefnogi busnes pwrpasol.
  • Chwe mis o wasanaethau archebu a chyfrifyddiaeth am ddim.
  • Cymorth cyfreithiol am ddim am flwyddyn.
  • Help gyda chofrestru patent a nod masnach.
  • Mynediad i ystafelloedd cyfarfod.

Mae Startup Stiwdio Sefydlu Caerdydd wedi ailagor, gyda 30 o entrepreneuriaid graddedig newydd a chwmnïau cychwyn busnes eisoes wedi'u lleoli yno. Mae campws Casnewydd hefyd yn bwriadu agor ei Startup Stiwdio Sefydlu ei hun cyn y Nadolig eleni.

Cliciwch ar y ddolen hon i wneud cais.

AF1QipOGK-qHfa7CKZTA9Rt3Col47uyzmBuGNX5r4yCZ=w1414-h354

Ydych chi eisiau marchnata eich sgiliau llawrydd i Gymru a gweddill y byd?

Paratowch ar gyfer Asiantaeth Llawryddion Graddedigion PDC a fydd yn cael ei lansio yn 2022! Wedi'i reoli gan y Startup Stiwdio Sefydlu, mae hon yn asiantaeth llawryddion o fwy na 120 o lawryddion graddedig PDC ar draws ystod o ddisgyblaethau creadigol. Gwahoddir pob myfyriwr graddedig a chyn-fyfyriwr i wneud cais.

Cofrestrwch yma neu cysylltwch â [email protected] am ragor o wybodaeth.

84c0814d-d525-dafd-6182-066f5438299f


Cyfnewidfa PDC yw’r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnes ym Mhrifysgol De Cymru, gan gysylltu diwydiant â’r byd academaidd.

Trwy ymuno â'r Aelodaeth Cyfnewidfa am ddim, gallwch ddod yn rhan o rwydwaith sy'n eich galluogi i greu cysylltiadau, cyrchu sesiynau briffio busnes a datgloi talent, arbenigedd a chyfleusterau blaenllaw sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru.

Ymunwch â Rhwydwaith Busnes Cyfnewidfa PDC yma.

Mae Gyrfaoedd PDC yma i chi

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gallwch gael gwiriad CV, archebu cyfweliad ffug, archwilio'ch opsiynau llawrydd, sicrhau lleoliad, adeiladu eich profiad, datblygu'ch rhwydwaith, bod yn gyflogadwy a chael eich ysbrydoli.

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau. Gan gynnwys adnoddau gwych i helpu chi sefyll allan o'r dorf pryd dych chi'n ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad.

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd PDC