5

Academi Llawryddion a Sylfaenwyr

Ymunwch â'n Hacademi Llawryddion a Sylfaenwyr 3 diwrnod! Gyda nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, dyma’ch cyfle i ennill y sgiliau a’r cymorth sydd eu hangen i lansio’ch busnes eich hun neu wasanaeth llawrydd. Bydd ein gweithdai dan arweiniad arbenigwyr a hyfforddiant pwrpasol yn eich gosod ar y llwybr i lwyddiant. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gymryd rheolaeth o'ch gyrfa!

Arweinir y gweithdai gan arbenigwyr busnes a'u cefnogi gan entrepreneuriaid gwadd sy'n rhannu eu straeon a'u hawgrymiadau ar gyfer llwyddiant drwy gydol yr wythnos. Bydd yr wythnos yn cwmpasu holl hanfodion cynlluniau busnes, marchnata, rhwydweithio a mynd allan yno, mae'r wythnos wedi'i chynllunio i helpu myfyrwyr ac entrepreneur graddedig i symud i fyd hunangyflogaeth.

Bydd mentora ar gael i'r holl gyfranogwyr a bydd yr wythnos yn arwain at y cyfle i gynnig am gyfran o £3,000 o arian parod.

A oes angen i mi fynychu'r holl sesiynau?

Disgwylir y byddwch yn gallu mynychu pob sesiwn. Os oes adegau nad ydych yn gallu bod yn bresennol, dylech ei gynnwys yn eich ffurflen gais.

A oes cost ynghlwm?

Gallwch fynychu’r Academi am ddim. Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer am le, gofynnir i chi dalu blaendal o £25 i sicrhau eich lle a fydd yn cael ei ad-dalu yn ôl i'ch cyfrif banc ar ddiwedd yr academi.

A ddarperir lluniaeth?

Bydd te, coffi a diodydd oer ar gael ar ddechrau pob dydd, darperir cinio bwffe ar amser cinio dydd Llun a bwffe dau gwrs poeth gyda fforch ar y dydd Gwener.

"Diolch am wythnos wych! Roedd y profiad hwn yn rhagori ar fy nisgwyliadau. Roeddwn i'n gobeithio cael gwybodaeth ddefnyddiol am hysbysebu, cyllid a gwaith papur - ac fe wnes i hynny'n bendant. Ond mi ges i rywbeth mwy allan ohono - cymhelliant a ffyniant i barhau i weithio tuag at fy nodau. Diolch am gyflwyno'r siaradwyr gwych hynny i ni. Mae wedi bod yn daith wirioneddol ysbrydoledig!" Kadri Otsiver, myfyriwr blwyddyn 1af Ffotograffiaeth