7

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Welsh Calendar Jan-June 2024

Rydym yn trefnu gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn! O Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf i Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, i sesiynau fisa cychwyn a dosbarthiadau meistr marchnata am ddim - mae rhywbeth at ddant pawb.

Digwyddiadau Allweddol:

BID (Den Syniadau Disglair) yw eich cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am hyd at £1,000 i roi hwb i'ch syniad disglair. Os oes gennych chi fusnes cam cynnar neu syniad llawrydd yr hoffech chi roi cynnig arno wrth i chi astudio neu eich bod wedi penderfynu sefydlu busnes neu weithio’n llawrydd ar ôl graddio, gallai cyllid BID ac adborth panel cyfeillgar o arbenigwyr fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi. Mae BID yn rhedeg unwaith y tymor a dyma'ch cyfle chi i gyflwyno'ch hun, eich syniad a'r hyn sydd ei angen arnoch i fynd ati, p'un a yw hynny'n hyfforddiant, offer, deunyddiau neu'n prynu i mewn sgiliau. Mae'r cyllid ar gael i fyfyrwyr a graddedigion cyfredol Prifysgol De Cymru.

Os oes gennych chi syniad ac yn barod i'w ddatblygu, mae'r Academi Llawryddion a Sylfaenwyr yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydwaith i chi i wneud i'ch syniad ddigwydd. Yn ystod y 5 diwrnod dwys byddwch yn dysgu agweddau ymarferol ar gychwyn busnes (gan gynnwys marchnata a chyllid) yn ogystal â datblygu sgiliau fel cyflwyno sesiwn sylw a rhwydweithio.

Arweinir y gweithdai gan arbenigwyr busnes a’u cefnogi gan entrepreneuriaid gwahoddedig yn rhannu eu straeon a'u hawgrymiadau ar gyfer llwyddiant trwy gydol yr wythnos. Bydd yr wythnos yn ymdrin â holl hanfodion cynlluniau busnes, marchnata, rhwydweithio a chael eich hun allan yno. Cynlluniwyd yr wythnos i helpu myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd i symud i fyd hunangyflogaeth.

Bydd mentora ar gael i'r holl gyfranogwyr a bydd yr wythnos yn gorffen gyda'r cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am gyfran o £3,000 o arian parod.

Digwyddiad Rhwydweithio yw Creu a Chydweithio sy'n dod â myfyrwyr a graddedigion ynghyd o ystod o gyrsiau yn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio'n greadigol. Mae pob digwyddiad yn dod â rhwydwaith o bobl greadigol ynghyd ac yn rhoi cyfle iddynt weithio ar y cyd ar draws y disgyblaethau. Trwy ehangu'r rhwydwaith hwn, gall myfyrwyr a graddedigion ddatblygu perthnasoedd gwaith creadigol gydag unigolion o'r un anian a defnyddio'r cysylltiadau hyn i wneud cysylltiadau â phrosiectau a chyfleoedd menter yn y dyfodol.

Mae gwesteion blaenorol wedi cynnwys cynrychiolwyr o: Orchard Media, Creative Skills, Ffilm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Teledu Caerdydd, Gŵyl y Gelli.

Os ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau rhwydweithio, peidiwch â cholli'r cyfleoedd hyn i Gymysgu a Pitch gyda busnesau lleol, cynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid myfyrwyr a graddedig eraill. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr a graddedigion o holl brifysgolion Cymru.

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr gyflwyno ac ennill gwobrau (angen cofrestru).

Dosbarth Meistr Marchnata a Brandio

Yn cynnig cyfle i fyfyrwyr a graddedigion sy'n ymwneud â chychwyn busnes neu weithio’n llawrydd gael cyngor arbenigol gan weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid profiadol. Sesiwn arbenigol yn canolbwyntio ar eich marchnata a'ch brandio - Gweithdy rhyngweithiol wedi'i ddilyn gan gyngor un i un wedi’i deilwra.

Dosbarth Meistr Gweithio’n Llawrydd a Chychwyn Busnes

Cyfres diwrnod llawn o Ddosbarthiadau Meistr i roi'r hanfodion i chi i weithio’n llawrydd neu lansio'ch busnes eich hun - Sesiynau rhyngweithiol wedi'u cyflwyno gan arbenigwyr.