661DSC04996 Mission Photographic.jpg

Cymuned

Cymryd Rhan:Am weithredu a Gwneud gwahaniaeth? Mae Enactus yn sefydliad rhyngwladol a arweinir gan fyfyrwyr gyda dros 72,000 o aelodau yn weithredol mewn 37 gwlad, rydym yn rhwydwaith enfawr a all fod yn werthfawr iawn i fod yn rhan ohono.

Enactus PDC  Mae Enactus PDC yn gymuned o fyfyrwyr, academyddion ac arweinwyr busnes sy'n defnyddio gweithredu entrepreneuraidd i wella bywydau. Gyda chymorth ac anogaeth staff cyfadran, Gyrfaoedd PDC a staff Menter Myfyrwyr, mae myfyrwyr Enactus yn defnyddio cysyniadau busnes i ddatblygu prosiectau allgymorth cymunedol sy'n gwella ansawdd bywyd a safon byw i bobl mewn angen, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Yn gweithredu o Gampysau Trefforest, Casnewydd a Chaerdydd, mae Enactus PDC yn gyfle tebyg i ddim arall, lle byddwch chi'n derbyn mentor gan sefydliad blaenllaw i'ch helpu chi i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn. Mae ymchwil yn dangos bod cael Enactus ar eich CV yn gwella'ch siawns o gael eich rhoi ar y rhestr fer, eich cyfweld a sicrhau rolau swyddi!

Felly os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau a'ch profiad, a chymryd rhan mewn hyfforddiant penwythnosau, cystadlaethau a theithiau, wrth wneud gwahaniaeth i eraill e-bostiwch [email protected] - neu gallwch gysylltu â Menter Myfyrwyr i gael cyflwyniad pellach i'r Tîm Enactus PDC.

Enactusenactususw.pngFacebook    Twitter    Email.png

3J7A3710.jpg

Ar gyfer myfyrwyr llawrydd PDC, graddedigion (hyd at 3 blynedd) a'r rhai sydd â 'busnes ar yr ochr'.

Mae'r Gymuned Llawrydd a Chychwyn Busnes yn dod â Gweithwyr Llawrydd ynghyd i gydweithio ar brosiectau, cyfnewid a rhannu sgiliau, cwrdd ar gyfer cymdeithasu a chefnogi ei gilydd yn eu taith llawrydd.

Digwyddiadau, cymdeithasu, gweithdai, siaradwyr gwadd, tripiau a mwy!

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook yma.

Facebook.png

stiwdio.jpg

Startup Stiwdio Sefydlu yw gofod cydweithredu a deori pwrpasol PDC a gynlluniwyd i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd ac mae wedi'i leoli ar ein campysau yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Gall myfyrwyr a graddedigion elwa o aelodaeth rhithwir neu gorfforol am ddim, gyda chymorth yn cynnwys:

  • Rhaglenni a digwyddiadau cefnogi busnes pwrpasol.
  • Chwe mis o wasanaethau archebu a chyfrifyddiaeth am ddim.
  • Cymorth cyfreithiol am ddim am flwyddyn.
  • Help gyda chofrestru patent a nod masnach.
  • Mynediad i ystafelloedd cyfarfod.

Cliciwch ar y ddolen hon i gael eich ailgyfeirio i brif dudalen Stiwdio.

uswexchange.png

Cyfnewidfa PDC yw’r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnes ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ganddyn nhw dîm o Reolwyr Ymgysylltu sy'n ceisio cefnogi ystod o heriau busnes trwy harneisio talent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru.

Mae rhestr o wasanaethau cymorth y mae Cyfnewidfa PDC yn eu cynnig yn cynnwys:

Careers Welsh

Ydych chi'n fyfyriwr graddedig o PDC ac yn gweithio’n llawrydd neu'n rhedeg eich busnes/menter gymdeithasol eich hun? P'un a ydych chi newydd ddechrau neu wedi bod yn masnachu am gyfnod - gallai eich stori helpu eraill sy'n chwilio am ddyfodol mwy entrepreneuraidd a gall helpu i gysylltu pobl o'r un anian, ble bynnag maen nhw yn y byd.

Cyflwynwch eich proffil entrepreneur yma  a bod yn rhan o'n harddangosfa menter graddedigion.

Darllenwch ein hastudiaethau achos myfyrwyr/entrepreneur graddedig PDC yma.

USWAlumni.png

Arddangos eich cynhyrchion ar Farchnad Myfyrwyr Cymru!

English Logo Web.png

Mae Marchnad Myfyrwyr Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion o bob coleg a phrifysgol yng Nghymru arddangos eu cynhyrchion/gwasanaethau wrth dapio i mewn i farchnad bresennol o gwsmeriaid sy’n staff a myfyrwyr.

Edrychwch ar ein cynhyrchion a'n gwasanaethau myfyrwyr a graddedigion PDC yma!