8

Cymuned

Mae'r Gymuned Llawrydd a Chychwyn Busnes yn dod â Gweithwyr Llawrydd ynghyd i gydweithio ar brosiectau, cyfnewid a rhannu sgiliau, cwrdd ar gyfer cymdeithasu a chefnogi ei gilydd.

Stiwdio Sefydlu yw gofod cydweithio a deori pwrpasol PDC sydd wedi’i gynllunio i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd.

Cyfnewidfa PDC yw’r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnesau ym PDC. Mae ganddyn nhw dîm o Reolwyr Ymgysylltu sydd wedi'u paratoi i gefnogi ystod o heriau busnes.

Fel myfyriwr graddedig, gallai eich stori helpu eraill sy'n chwilio am ddyfodol mwy entrepreneuraidd a gall helpu i gysylltu pobl o'r un anian, ble bynnag yn y byd y maent.

ARDDANGOS EICH CYNHYRCHION AR FARCHNAD MYFYRWYR CYMRU

Mae Marchnad Myfyrwyr Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion o bob coleg a phrifysgol yng Nghymru arddangos eu cynhyrchion/gwasanaethau wrth dapio i mewn i farchnad bresennol o gwsmeriaid sy’n staff a myfyrwyr.