6

Cymorth

Os oes gennych chi syniad busnes ond ddim yn gwybod sut i’w ddatblygu neu os oes angen cymorth arnoch gyda’ch busnes presennol/menter llawrydd, rydyn ni yma i helpu! O sesiynau 1 i 1 i bootcamps, digwyddiadau rhwydweithio a mwy, rydym yn dîm ymroddedig o dan Gyrfaoedd PDC sy'n barod i'ch helpu ar eich taith gychwyn busnes.

Yr hyn a wnawn:

CYMORTH UN I UN

Ble bynnag yr ydych gyda'ch busnes neu syniad llawrydd, rydym yn hapus i gwrdd â chi ar sail 1-i-1 a chynnig arweiniad. Gallwch gwrdd â ni yn bersonol ar unrhyw gampws PDC neu dros y ffôn neu drwy alwad fideo.

DIGWYDDIADAU

Rydym yn trefnu gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn! O Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf i Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, i sesiynau fisa cychwyn a dosbarthiadau meistr marchnata am ddim - mae rhywbeth at ddant pawb.

FISA LLWYBR GRADDEDIGION

Mae'r fisa llwybr graddedig newydd yn galluogi graddedigion i wneud gwaith cyflogedig neu hunangyflogedig ar unrhyw lefel. Am wybodaeth llywodraeth gweler https://www.gov.uk/graduate-visa

ADNODDAU AR-LEIN

Mae MyCareer yn adnodd pwrpasol rhad ac am ddim sy'n cynnig erthyglau, cyngor ac offer megis:

  • Rheoli cyfryngau cymdeithasol
  • Canllaw dechreuwyr i weithio'n llawrydd
  • Ariannu eich busnes newydd
  • Pwysigrwydd cynllun busnes
  • Sut i ariannu'ch busnes
  • Sgiliau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer entrepreneuriaeth

STIWDIO SEFYDLU

Stiwdio Sefydlu yw man cydweithio a deori pwrpasol PDC sydd wedi'i gynllunio i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd. Gall myfyrwyr a graddedigion elwa o rhaglenni cymorth busnes pwrpasol, 6 mis o wasanaethau archebu a chyfrifyddiaeth am ddim, cymorth cyfreithiol am ddim am flwyddyn, a help gyda chofrestru patent a nod masnach.

CYMORTH ALLANOL A PHARTNER

Syniadau Mawr Cymru – Cymorth entrepreneuriaeth o dan 25 oed.

Busnes Cymru - Yn cynnig cymorth i bob busnes newydd a phresennol sy'n cynnwys taflenni ffeithiau’r sector busnes, gweithdai BOSS ar-lein am ddim a gwybodaeth cynllunio busnes i'ch helpu chi i adeiladu eich gwybodaeth a'ch busnes.

Ymddiriedolaeth y Tywysog - Mae'n cynnig cymorth cychwynnol i bobl ifanc 18-30 oed.

Cyllid a Thollau EM - Ar ôl i chi sefydlu'ch busnes, rhaid i chi gofrestru fel hunangyflogedig gyda Chyllid a Thollau EM. Mae gan Cyllid a Thollau EM lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar sefydlu busnes.

ipse - Cymorth i weithwyr llawrydd a'r hunangyflogedig.

Cwrdd â'r Tîm

E-bostiwch ni: [email protected]

Trydarwch ni: @EnterpriseUSW

Jonny

Jonathan "Jonny" Jones

Rheolwr Datblygu Entrepreneuriaeth

Nia

Nia Swainston

Entrepreneuriaeth Swyddog Chymuned a Data

Mel

Mellissa "Mel" Wallbridge

Cydlynydd Entrepreneuriaeth