Funding

Cyllid

DEN SYNIADAU DISGLAIR

BID (Den Syniadau Disglair) yw eich cyfle i gyflwyno sesiwn sylw am hyd at £1,000 i roi hwb i'ch syniad disglair. Os oes gennych chi fusnes cam cynnar neu syniad llawrydd yr hoffech chi roi cynnig arno wrth i chi astudio neu eich bod wedi penderfynu sefydlu busnes neu weithio’n llawrydd ar ôl graddio, gallai cyllid BID ac adborth panel cyfeillgar o arbenigwyr fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi. Mae BID yn rhedeg unwaith y tymor a dyma'ch cyfle chi i gyflwyno'ch hun, eich syniad a'r hyn sydd ei angen arnoch i fynd ati, p'un a yw hynny'n hyfforddiant, offer, deunyddiau neu'n prynu i mewn sgiliau. Mae'r cyllid ar gael i fyfyrwyr a graddedigion cyfredol Prifysgol De Cymru

Os byddwch chi'n llwyddiannus byddwch chi'n cael slot amser 20 munud - 10 munud i ddweud wrth y panel am eich syniad a 10 munud ar gyfer cwestiynau. Os ydych ar y rhestr fer fe gewch gyfarwyddyd pellach ar drefn y diwrnod, a chyfres o awgrymiadau ac ystyriaethau. Mae'r panel eisiau gwybod amdanoch chi a'ch syniad - gallwch wneud hynny sut bynnag y dymunwch, p'un ai trwy estyn am y gadair - neu gyflwyno sesiwn sylw byr gan ddefnyddio PowerPoint. Rydym yn eich annog i rannu samplau, ffotograffau, fideos ac ati a fydd yn helpu i egluro'ch syniad a dod ag ef yn fyw. Mae'r sesiynau sylw gorau yn rhai gweledol ac yn addysgiadol!

CRONFA MASNACH PRAWF

Os oes gennych syniad yr hoffech ei archwilio a'i brofi, am gyfnod cyfyngedig yn unig mae gennym gronfeydd cyllid masnach prawf o £250 i'ch helpu i fynd.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais gan egluro eich syniad busnes a sut yr ydych yn bwriadu gwario'r cyllid.

  • Costau marchnata
  • Costau masnachu a deunydd
  • Offer
  • Costau meddalwedd/cyfryngau

FFYNONELLAU CYLLID ALLANOL

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch sicrhau cyllid ar gyfer eich syniad busnes gan gynnwys benthyciadau, buddsoddwyr, cystadlaethau sesiynau sylw a chyllido torfol.

Mae gan Busnes Cymru restr gynhwysfawr o opsiynau cyllido ar gael i'r rheini sy'n cychwyn busnes yng Nghymru gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, y mathau o gyllid sydd ar gael ac offeryn Lleoli Cyllid.

Mae yna hefyd nifer o gystadlaethau ar gael lle mae rhwng £1,000 a £15,000 ar gael.