4

Menter PDC

Am weithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn eich busnes eich hun?

Mae Menter PDC, sy'n rhan o Gyrfaoedd PDC, yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau menter, llawrydd, cychwyn busnes neu fenter gymdeithasol eu hunain ac eisiau trafod, datblygu, profi a lansio eu syniadau.

Ni waeth ble rydych chi ar eich taith cychwyn busnes, gallwn ni helpu pob cam o'r ffordd o syniad wedi'i sgriblo i lawr i lansio eich busnes!

Rydym yn cynnig cymorth un i un a mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithioli roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi ddechrau gweithio i chi'ch hun.


Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y Newyddion a Digwyddiadau diweddaraf!

Mae Myfyrwyr PDC yn trefnu amrywiaeth o wahanol ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Trwy gofrestru'ch diddordeb, byddwch hefyd yn cael eich cofrestru'n awtomatig i'n cylchlythyr Menter misol.  Defnyddir eich data at ddibenion cymorth, gwybodaeth farchnata ac adrodd yn ddienw yn unig, a gallwch optio allan ar unrhyw adeg.Website Social Media Icons

Facebook

Dyddiadau a Digwyddiadau Allweddol

Dechreuwch eich taith yma!


Ewch yn ôl i'n prif dudalen Gyrfaoedd PDC lle gallwn eich cefnogi ar eich teithiau gyrfa!