Website Banner Welsh

Entrepreneuriaeth PDC

DECHREUWCH WEITHIO AR EICH LIWT EICH HUN NEU GYCHWYN EICH BUSNES EICH HUN

Mae Entrepreneuriaeth PDC yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb mewn gweithio’n llawrydd neu ddechrau eu busnes eu hunain. Rydym yn cynorthwyo i ddatblygu, profi a lansio eich syniadau.

Ni waeth ble rydych chi ar eich taith gychwyn busnes, gallwn helpu pob cam o'r ffordd. Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-2-1 yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai i roi'r wybodaeth a'r hyder i chi ddechrau gweithio i chi'ch hun.

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB AR GYFER Y NEWYDDION A DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF

Rydym yn trefnu amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Trwy gofrestru'ch diddordeb, byddwch hefyd yn cael eich cofrestru'n awtomatig i'n cylchlythyr misol. Defnyddir eich data at ddibenion cymorth, gwybodaeth farchnata ac adrodd yn ddienw yn unig, a gallwch optio allan ar unrhyw adeg.