Hyrwyddo Personol

P’un a ydych chi’n ymgeisio am swyddi, yn chwilio am brofiad, yn mynychu cyfweliadau neu'n rhwydweithio, mae creu argraff gyntaf gref a chadarnhaol yn hynod o bwysig.

Mae gennym yr holl wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i greu effaith gadarnhaol a byddwn yn helpu i'ch cefnogi ar hyd y ffordd.