Sut i barhau i gael mynediad at Wasanaethau Gyrfaoedd ar ôl i chi orffen eich cwrs

Un budd o fod yn rhan o gymuned Alumni PDC yw eich bod yn gallu parhau i gael mynediad at bob gwasanaeth gyrfa cyhyd ag y bydd eu hangen arnoch chi.

Yn fwy nag erioed, bydd angen i unrhyw un sy'n chwilio am swydd newydd neu'n datblygu yn eu gyrfa fod ar ben eu gêm a gall ein gwasanaethau helpu gyda hynny yn bendant.

  • Cysylltu â swyddi a chyflogwyr sy'n targedu alumni PDC.
  • Cyngor ac offer 24/7 i helpu gyda chwilio am swydd a datblygu gyrfa.
  • Cyngor personol i sicrhau bod eich cais yn addas at y diben, eich helpu i nodi bylchau sgiliau a'ch helpu i gadw ffocws.
  • Sesiynau gweminar cyflogadwyedd yn hysbysu sut i gael y fersiwn gorau ohonoch chi'ch hun o flaen cyflogwyr.

* Mae'r cyfrif hwn yn rhan o  Central Authentication Service a bydd yn parhau'n weithredol nes i'ch cyfrif UNI ddod i ben.