Copy of Careers Website Banner Template (15).png

Rhaglen Cymorth i Raddedigion Springboard +Plus

Mae gennym Dîm Cefnogi Gyrfaoedd Graddedigion ymroddedig sydd wrth law i'ch helpu i ddilyn eich uchelgeisiau gyrfaol pan fyddwch ein hangen.

Wedi graddio yn 2019, 2020 neu 2021?

Gallwn eich helpu gyda chynllunio gyrfa bwrpasol ac apwyntiadau arweiniad.

Mae gennym heryd adnoddau ar-lein fel ein Cwrs Datblygu Gyrfa. Gall ein hadnoddau hygyrch ar-lein eich cynorthwyo ar bob cam o'r broses recriwtio o CVs, llythyrau eglurhaol, ffurflenni cais a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Mewngofnodwch i'ch pecyn cymorth MyCareer i raddedigion ar gyfer cymorth recriwtio ar-lein pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.


Lleoli â Thâl

Mae gennym nifer o gylfeoedd lefel graddedig ar gael nawr!

Mae pob lleoliad yn cynnig cyflog o £9.50 yr awr o leiaf ac maent yn dymor penodol am gyfnod o hyd at 12 wythnos. Bydd angen CV a llythyr eglurhaol i wneud cais.

Ar agor yn unig i Raddedigion diweddar Prifysgol De Cymru o'r blynyddoedd graddio 2019, 2020 & 2021 sydd â’r hawl i weithio yn y DU.

I gael rhagor o wybodaeth am leoliadau taledig, cysylltwch â Sally Thurlow-Murray, Parner Lleoliad.


Lansio busnes

Mae Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd i raddedigion diweddar PDC sydd â syniad busnes gwych gyda Lansio PDC.


MicrosoftTeams-image (6).png

Sally.png          

Sally.png