Springboard +Plus Banner

Rhaglen Cymorth i Raddedigion Springboard +Plus

Mae gennym Dîm Cefnogi Gyrfaoedd Graddedigion ymroddedig sydd wrth law i'ch helpu i ddilyn eich uchelgeisiau gyrfaol pan fyddwch ein hangen.

Mae lleoliadau taledig yn agored i raddedigion PDC o flynyddoedd graddio 2019-2022 ac maent yn rhai cyfnod penodol am hyd at 12 wythnos. E-bostiwch ein Partner Lleoliad Graddedigion i ddarganfod mwy.

Gwyliwch fideos defnyddiol a chyrchwch adnoddau ar alw i wella eich hun ar gyfer lleoliad cyflogedig. Gallwch ennill gwobr i brofi eich bod yn barod am yrfa.

Gall ein hadnoddau hygyrch ar-lein eich cynorthwyo ar bob cam o'r broses recriwtio o CVs, llythyrau eglurhaol a ffurflenni  cais.

Cwrdd â'r Tîm Cymorth i Raddedigion:

5

Laura Dutton

Rheolwr Prosiect Cymorth i Raddedigion

7

Sally Thurlow-Murray

Partner Lleoliad Graddedig

8

Mellissa Wallbridge

Cydlynydd Ymgysylltu â Graddedigion

Copy of Headshots

Teresa Perry

Cynghorydd Gyrfa Graddedigion

Copy of Headshots (1)

Sam Cleaton

Gweinyddydd Prosiect Graddedigion

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cymorth Graddedigion ar: [email protected]