LAUNCH banner

PDC Lansio - Cyflymydd Cychwyn busnes a Gweithio'n llawrydd i Raddedigion

Mae Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd i raddedigion diweddar PDC sydd â syniad busnes gwych! 

  • 16 wythnos
  • telir cylid o £5,000 yn lle cyflog
  • Hyfforddi a mentora busnes misol

Gall graddedigion hefyd gysylltu â'n Stiwdio Startup Sefydlu, sef gofod a rhaglenni deori pwrpasol PDC, a ddyluniwyd i helpu i ddatblygu a thyfu syniadau busnes newydd.

Untitled design (18).png

Astudiaethau achos:

Roan

"RNewidiais fy marn am fusnes yn llwyr o ‘rywbeth’ yr wyf yn ei wneud ar yr ochr, i rywbeth yr wyf yn wirioneddol credu ynddo nawr."

Sophie

"Mae LANSIO wedi rhoi'r sefydlogrwydd ariannol i mi gael yr amser a'r lle i fuddsoddi yn fy musnes."

Robin

"Mae’r mentoriaid sydd gennym yma yn wirioneddol gefnogol ac mae fy meddylfryd fel entrepreneur yn fwy cymhellol a chadarnhaol."

Talitha

"Doeddwn i ddim yn gwybod sut i sefydlu fy hun fel busnes, ac roedd y cymorth a gynigiwyd gan LANSIO yn ymddangos yn berffaith i mi."

Amber

"Mae'n llawer o waith ond mae gweithio i mi fy hun wedi bod yn anhygoel. Mae gen i ryddid i ddewis pryd a sut rydw i'n gweithio."