Copy of Careers Website Banner Template (10).png

Graddedigion

Rydym yma i'ch helpu chi!


Mae gennym Dîm Cefnogi Gyrfaoedd Graddedigion ymroddedig sydd wrth law i'ch helpu i ddilyn eich uchelgeisiau gyrfaol pan fyddwch ein hangen.

Gyda'ch nodau gyrfa mewn golwg, mae ein cefnogaeth deilwredig yn rhoi mynediad i raddedigion i CareersConnect lle gallwch drefnu apwyntiadau gyrfa yn uniongyrchol gyda'n Cynghorwyr Gyrfa profiadol, yn ogystal â mynediad at y swyddi gwag lefel graddedigion diweddaraf gyda rhybuddion swyddi. Gallwch hefyd archebu sesiynau neu ddigwyddiadau cyflogadwyedd a chyflogwyr i hybu eich sgiliau recriwtio ymhellach. Gall ein hadnoddau hygyrch ar-lein eich cynorthwyo ar bob cam o'r broses recriwtio o CVs, llythyrau eglurhaol, ffurflenni cais a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Mewngofnodwch i'ch pecyn cymorth MyCareer i raddedigion ar gyfer cymorth recriwtio ar-lein pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.
Gwnewch apwyntiad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd.


Cofrestrwch i gael mynediad i'n porth cyfleoedd a digwyddiadau, a derbyn rhybuddion.


Cyrchwch ein hadnoddau ar-lein, gan gynnwys CV 360, adeiladwr llythyrau gorchudd a mwy.


Beth am weld sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad â'r brifysgol.