Graduate landing page banner

Graddedigion

Rydym yma i'ch helpu chi!

Rydym wrth law i'ch helpu i ddilyn eich uchelgeisiau gyrfaol pan fyddwch ein hangen.

Gyda'ch nodau gyrfa mewn golwg, mae ein cefnogaeth deilwredig yn rhoi mynediad i raddedigion i CareersConnect lle gallwch drefnu apwyntiadau gyrfa yn uniongyrchol gyda'n Cynghorwyr Gyrfa profiadol, yn ogystal â mynediad at y swyddi gwag lefel graddedigion diweddaraf gyda rhybuddion swyddi. Gallwch hefyd archebu sesiynau neu ddigwyddiadau cyflogadwyedd a chyflogwyr i hybu eich sgiliau recriwtio ymhellach. Gall ein hadnoddau hygyrch ar-lein eich cynorthwyo ar bob cam o'r broses recriwtio o CVs, llythyrau eglurhaol, ffurflenni cais a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Mewngofnodwch i'ch pecyn cymorth MyCareer i raddedigion ar gyfer cymorth recriwtio ar-lein pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Mae gennym yr holl wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i greu effaith gadarnhaol.

Archwiliwch eich opsiynau gyrfa a chwiliwch am swyddi neu gynlluniau i raddedigion.

15 mis ar ôl i chi orffen eich astudiaethau yn PDC byddwch yn cael cyfle i rannu eich barn.

Cysylltu graddedigion talentog a busnesau uchelgeisiol.

Rydych yn rhan o gymuned o dros 250,000 PDC anhygoel ledled y byd.

Gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd gydag unrhyw un o'n Cynghorwyr Gyrfa.