Gyrfaoedd Galw Heibio


Beth bynnag yw eich cwestiynau gyrfa, mae ein Cynorthwywyr Gyrfa yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd o gael mynediad i'n porth cyfleoedd a digwyddiadau, chwilio am brofiad, ymgeisio am swyddi, mynychu cyfweliadau neu rwydweithio. Mae gennym yr holl wybodaeth ac offer sydd eu hangen arnoch.

Galwch i mewn ar un o'r dyddiau a'r amseroedd isod.

Careers Drop-in Tref

Campws Caerdydd

Llyfrgell

TBC

Campws Casnewydd

Llyfrgell, Llawr B

22 Mai 10:00 - 15:00

Campws Trefforest

Canolfan Gyrfaoedd, Llyfrgell

TBC

Sylwch, yn ystod cyfnodau prysur, ni allwn warantu y cewch eich gweld, rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yn gynnar. Gall sesiynau newid neu ganslo.