employer banner

Cyflogwyr

Hysbysebwch eich cyfleoedd ar ein Bwrdd Swyddi rhad ac am ddim trwy CareersConnect.

Ymgysylltu a recriwtio ein myfyrwyr a'n Graddedigion ar sail tymor byr.

Cwrdd â'n myfyrwyr a'n graddedigion naill ai trwy fynychu un o'n digwyddiadau neu hyrwyddo eich digwyddiad.

Peidiwch â chymryd ein gair ni, clywch gan gyflogwyr eraill sydd wedi elwa o sgiliau ein myfyrwyr a’n graddedigion.

Cryfhau eich busnes trwy greu cysylltiadau trwy ein rhwydweithiau busnes, addysg broffesiynol ac ymchwil gymhwysol.

Gallwch ddarganfod mwy am ein gwahanol leoliadau yma. Am restr lawn o'r holl gyrsiau sydd ar gael yn PDC cliciwch yma.