20161122_121306

Cyflogwyr

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd y cwricwlwm yn PDC. Rydym yn datblygu graddedigion sy'n barod am waith gyda'r sgiliau technegol a phersonol sydd eu hangen ar gyflogwyr a'r meddylfryd i lwyddo. Trwy ein safle canolog yn y Brifysgol, a chysylltiadau agos â meysydd pwnc, rydym mewn sefyllfa berffaith i'ch helpu i ymgysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion amrywiol a dawnus.

Hysbysebwch eich cyfleoedd ar ein bwrdd swyddi am ddim drwy CareersConnect.

Manteisiwch ar ddawn ein myfyrwyr drwy brofiad gwaith, lleoliadau a phrosiectau, gan ddod â phersbectif newydd i'ch sefydliad.

Datblygwch a rhannu eich sgiliau proffesiynol drwy ysbrydoli eich mentorai, a grymuso myfyrwyr gydag arweiniad personol ar gyfer llwyddiant gyrfa.

Gallwn eich cefnogi i ddatblygu llif o dalent trwy eich helpu i ymgysylltu â'n myfyrwyr a meithrin perthynas â'n cyrsiau.

Dysgwch am amrywiaeth ein myfyrwyr a manteision gweithlu amrywiol.

Archwiliwch ein gwahanol leoliadau campws, gweld yr holl gyrsiau sydd ar gael yn PDC, a dod o hyd i'n dyddiadau tymor.

Atgyfnerthwch eich busnes gan greu cysylltiadau trwy ein rhwydweithiau busnes, addysg broffesiynol ac ymchwil gymhwysol.