Cwrdd â'r tîm

Cyfadran Busnes a Chymdeithas (FBS) 

Busnes, y Gyfraith, Cyfrifeg, Cyllid, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol 

Julie Gould – Partner Lleoliad Gwaith 

Julia Rees – Partner Lleoliad Gwaith 

Angela Lewis – Partner Lleoliad Gwaith 

Lucy John – Partner Lleoliad Gwaith 

Donna Freddi – Partner Lleoliad Gwaith 

Cynghorydd Gyrfa : Alison Hoban

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Go Wales - Jonathan Arnold

Cyfadran y Diwydiannau Creadigol (FCI) 

Cerddoriaeth, Perfformiad, y Cyfryngau, Celf a Dylunio 

Glesni Ayres – Partner Lleoliad Gwaith 

Laura Dutton– Partner Lleoliad Gwaith  

Cynghorydd Gyrfa : David McCarthy

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Go Wales - Kim Blakey

Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth (CES)

Cyfrifiadureg, Mathemateg, Peirianneg a Gwyddorau Cymhwysol 

Karin Rees – Partner Lleoliad Gwaith 

Michael Saleh – Uwch Bartner Lleoliadau Gwaith

Cynghorydd Gyrfa : Ruth Morgan

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Go Wales - Lise Jacobsen

and Natalie Lewis

Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg (LSE)

Astudiaethau Seicoleg a Therapiwtig, Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol, Gwyddorau Gofal, Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol

Gethyn Lewis – Partner Lleoliad Gwaith 

Cynghorydd Gyrfa : Rhiannon Pugh

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Go Wales - Amy Williams

Os oes gennych unrhyw ymholiadau profiad gwaith cyffredinol, cysylltwch â Gyrfaoedd PDC gan ddefnyddio’r CareersConnect i ofyn cwestiwn. 

Copy of CareersConnect.png