Prepare for your tomorrow Welsh (HC)

PARATOI AR CHI YFORY

Yr haf hwn, cymerwch ran mewn amrywiaeth o sesiynau sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau a chael profiadau. Drwy gymryd rhan, byddwch yn:

  • cael cyfle i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol o wahanol ddiwydiannau
  • dysgu sgiliau newydd
  • cael cymorth gan ein tîm i'ch helpu chi i gymryd y cam nesaf yn hyderus tuag at eich gyrfa

Digwyddiadau i ddod: