Sesiynau Galw Heibio CV 29/04/24

29-04-2024 am 12pm i 29-04-2024 am 2pm

Lleoliad: Llawr B, Llyfrgell, Campws Dinas Casnewydd

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Sesiwn CV Galw Heibio - cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Byddwn yn darparu awgrymiadau i'ch helpu i nodi cryfderau a gwendidau eich CV a'ch arwain i wneud y mwyaf o'ch CV a'i deilwra. Bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Sylwch, yn ystod cyfnodau prysur, ni allwn warantu y cewch eich gweld, rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yn gynnar. Gall sesiynau newid neu ganslo.