Cronfa Masnach Profi

08-01-2024 i 31-01-2024

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Am gyfnod cyfyngedig yn unig, mae gennym gronfeydd cyllid masnach profi o £250 i'ch helpu i brofi eich syniad busnes newydd nesu fusnes llawrydd. ddechrau arni.

Mae'r unigolion sy'n gymwys i wneud cais yn:

 • Myfyrwyr a graddedigion sydd wedi mynychu (neu a fydd yn mynychu) apwyntiad un i un
 • Myfyrwyr a Graddedigion sydd wedi mynychu digwyddiad Menter PDC neu’r Stiwdio Sefydlu
 • Aelodau o'r Startup Stiwdio Sefydlu
 • Myfyrwyr a Graddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru neu golegau partner
 • Darpar weithwyr llawrydd neu weithwyr llawrydd presennol, busnesau newydd a'r rhai sydd am ddechrau busnes neu wasanaeth.

Nid yw hyn ar gyfer:

 • Prosiectau neu aseiniadau sy'n gysylltiedig ag astudiaethau academaidd
 • Prosiectau/cyflwyniadau ffilm, gwyliau ffilm neu gostau ffilm
 • I'r rhai sydd wedi bod yn masnachu ers dros 12 mis

Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer costau a ysgwyddir wrth roi cynnig ar eich syniad, gan gynnwys:

 • Costau marchnata
 • Costau masnachu a deunyddiau
 • Offer
 • Cynhyrchion/Deunyddiau Crai
 • Costau Meddalwedd/Cyfryngau

Sut i wneud cais?

Llenwch y ffurflen gais yma yn egluro'ch syniad busnes a sut rydych chi'n cynnig gwario'r cyllid.