Prif Sgwrs ‘Credwch yn Eich Dyfodol’ gyda Luke Rees

05-03-2024 am 10am i 11am

Lleoliad: Llyfrgell, Ystafell Hyfforddi, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae'n anodd cyffroi am eich dyfodol pan mae’r byd mor ansicr. Ond yr hyn y gallwn ei gyffroi yn ei gylch yw dros yr awr nesaf byddwch yn darganfod awgrymiadau defnyddiol a chyfrinachau ar sut i gredu ynoch chi’ch hun i fod yn chi’ch hun, ar eich gorau, ond hefyd i gredu yn y dyfodol y gallwch chi ei greu i chi'ch hun. Dim ond un penderfyniad i ffwrdd yw'r dyfodol rydych chi wedi breuddwydio amdano erioed.

Mae'r sgwrs ysbrydoledig a gafaelgar hon yn gyfle perffaith i chi godi ar eich traed unwaith eto, tynnu’r llwch ac ailfeddwl yr hyn y gallwn ei reoli mewn byd lle mae llawer ohonom yn wynebu ofn a heriau.

Ymunwch â'r sesiwn hon am gyngor, arweiniad ac ysbrydoliaeth ar gyfer eich camau nesaf. Mae lleoedd yn gyfyngedig! Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi.

I gael gwybod mwy am Luke Rees, cliciwch yma: Luke Rees | Multi Award Winning Motivational Speaker | Wales

Os hoffech gael unrhyw gymorth yn arwain at y sesiwn hon, neu os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch i ymuno â’r sesiwn, cysylltwch â: [email protected]


Sylwch fod y digwyddiad hwn y tu allan i PDC. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y digwyddiad hwn. Mae'r wybodaeth wedi'i darparu gan sefydliad a enwir.