Dewch i gwrdd â'r gweithwyr proffesiynol: Nidhi ac Wendy

22-02-2024 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n teimlo'n bryderus am ddechrau gyrfa newydd? Neu'n nerfus am addasu i amgylchedd gwaith newydd?

Ymunwch â’r sesiwn hon i glywed taith Nidhi o newid swyddi o gefndir peirianneg ac addysgu i’w rôl dechnoleg bresennol mewn cymdeithas dai leol.

Enillwch wybodaeth werthfawr am sut y gwnaeth Nidhi oresgyn heriau, ailadeiladu ei hyder, ac aros yn llawn cymhelliant wrth wynebu llwybr gyrfa newydd.

Byddwn hefyd yn clywed gan Wendy, y mae ei llwybr gyrfa wedi newid cyfeiriad. Bydd yn rhannu ei phrofiadau o’i dyrchafiad yn ogystal ag arwain ac ysgogi tîm technoleg.

Ymunwch â'r sesiwn hon am gyngor, arweiniad ac ysbrydoliaeth ar gyfer eich camau nesaf! Dechreuwch eich gyrfa’n hyderus!

Os hoffech gael unrhyw gymorth yn arwain at y sesiwn hon, neu os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch i ymuno â’r sesiwn, cysylltwch â: [email protected]


Sylwch fod y digwyddiad hwn y tu allan i PDC. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y digwyddiad hwn. Mae'r wybodaeth wedi'i darparu gan sefydliad a enwir.