Gweithdy Mentora Gyrfa PDC

12-03-2024 am 11am i 1pm

Lleoliad: Campws Trefforest , Bloc G

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr


Archwiliwch gynllun Mentora Gyrfa PDC yn y sesiwn hon, a gynlluniwyd i ysbrydoli a chefnogi eich cynllunio gyrfa a datblygiad personol. Fel mentorai, byddwch yn treulio amser gyda mentor proffesiynol, yn cael cipolwg ar eu llwybr gyrfa a'u rôl bresennol yn ogystal â chael cyfleoedd i rannu a thrafod eich dyheadau gyrfa.

Uchafbwyntiau'r Sesiwn:

  1. Darganfyddwch broffiliau mentor sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau galwedigaethol.
  2. Cewch gyflwyniad byr i'r cynllun, gan gwmpasu moesau cyffredinol a manteision mentora.
  3. Cewch wybodaeth gan ein mentoriaid a fydd yn rhannu eu profiadau.
  4. Dysgwch sut i chwilio am fentoriaid ar CareersConnect a gwneud cais iddynt.