Ffair Gyrfaoedd y Gwanwyn PDC 2024

05-03-2024 am 11am i 3pm

Lleoliad: Canolfan Gynadledda, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Pam mynychu?

Dewch i gwrdd â’r prif recriwtwyr graddedigion wyneb yn wyneb sy’n recriwtio’n weithredol ar gyfer eu swyddi graddedigion a lleoliadau blwyddyn mewn diwydiant / haf sy’n dechrau yn haf 2024.

Pwy na ddylai golli'r digwyddiad hwn?

Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am gyfleoedd graddedigion ac ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail sy'n chwilio am leoliad.

Awr Dawel - 14:00-15:00

Gwahoddir myfyrwyr ag anableddau (gan gynnwys ASC) a materion iechyd meddwl (gan gynnwys pryder) i fanteisio ar yr “Awr Dawel” lle gallant gwrdd â chyflogwyr mewn awyrgylch tawelach a mwy hamddenol.

Rhaglen Digwyddiad

Gellir gweld y cynllun llawr a manylion llawn yr holl gyflogwyr sy’n mynychu a’u cyfleoedd trwy’r rhaglen electronig sydd ar gael ar wefan y digwyddiad.

Noddwr y Digwyddiad

de Novo logo - colour