Digwyddiad Rhwydweithio a Ffair Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol

29-02-2024 am 12pm i 4pm

Lleoliad: Y Stryd, Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae’r chweched Ŵyl Trochi! yn dychwelyd i Gaerdydd yn 2024, gyda rhestr wefreiddiol o berfformiadau cerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a theatr yn arddangos rhaglen amrywiol a phrofiadau gŵyl unigryw.

O fewn y rhaglen mae Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf Cymru - cyfres o baneli, sgyrsiau a phrosiectau arddangos sy'n ymroddedig i rymuso pobl mewn trafodaethau hinsawdd – mewn partneriaeth â Music Declares Emergency a’r ymgynghoriaeth cynaliadwyedd, Soliphilia.

Ochr yn ochr â'r Confensiwn, cynhelir Digwyddiad Rhwydweithio a Ffair Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol, 12-4yp Dydd Iau 29 Chwefror 2024.

Mae'r ffair yn gyfle i arddangoswyr dynnu sylw at eu gwaith ac estyn cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith. Ein nod yw dod â chyfle a diwydiant ynghyd i gefnogi'r sector yng Nghymru gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Dewch i rwydweithio gydag asiantaethau creadigol, gwyliau, cwmnïau cynhyrchu, y cyfryngau, sefydliadau cymunedol, addysgwyr, manwerthwyr, timau lleoliadau a masnachwyr yn y ffair.


Sylwch fod y digwyddiad hwn y tu allan i PDC. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y digwyddiad hwn. Mae'r wybodaeth wedi'i darparu gan sefydliad a enwir.