Den Syniadau Disglair!

04-03-2024 i 04-03-2024

Lleoliad: Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Den Syniadau Disglair PDC yw eich cyfle i gyflwyno hyd at £1000 tuag at eich Syniadau Cychwyn Busnes neu Llawrydd. Gallwch fod ar y cam syniad, profi eich busnes/gwasanaeth llawrydd neu eisoes yn masnachu ac eisiau datblygu a thyfu. Mae'n agored i Fyfyrwyr a Graddedigion PDC.

DYDDIAD CAU AR GYFER CWBLHAU FFURFLENNI DERBYN ADNODDAU: 1:00PM (GMT) DYDD LLUN 4 2024. Ni fydd unrhyw ffurflenni ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu cyfrif.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer fe'ch hysbysir. Byddwch wedyn yn cael eich gwahodd i'r DIGWYDDIAD PITCHING DYDD MERCHER 20 MAWRTH 2024 ar Campws TREFFOREST (wyneb yn wyneb).

E-bostiwch yr holl gwestiynau i: [email protected]