PDC Lansio - Cyflymydd Cychwyn busnes a Gweithio'n llawrydd i Raddedigion

01-03-2023 i 16-04-2023

Lleoliad: Blended

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Website banner Welsh

Cymerwch y camau cyntaf tuag at sefydlu eich busnes eich hun neu weithio’n llawrydd

Mae Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd i raddedigion diweddar PDC sydd â syniad busnes gwych! 

Gallech ddatgloi cyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i roi cychwyn i’ch syniad trwy LANSIO - ein Cyflymydd Gweithwyr Llawrydd a Chychwyn Busnes i Raddedigion. 

·        Dros 16 wythnos 

·        telir cyllid o £5,000 yn lle cyflog 

·        yn derbyn hyfforddiant a mentora busnes misol