Cwrdd â'r Gweithiwr Proffesiynol

08-06-2023 am 12pm i 1.15pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Dewch i gwrdd â Katie, un o raddedigion PDC a Seicolegydd Cynorthwyol, wrth iddi rannu ei thaith a'i mewnwelediad i fyd Seicoleg Glinigol. Bydd Katie yn cynnig cyngor ac awgrymiadau i fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfa mewn cymorth clinigol neu rôl debyg. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaeth ar y diwedd. Paratowch i gael eich ysbrydoli!