Creu a Cydweithio

07-03-2023

Lleoliad: University of South Wales

Cynulleidfa: Public

Cost: Free

Ychwanegu at y calendr

Create and Collaborate.png

Digwyddiad Rhwydweithio yw Creu a Chydweithio sy'n dod â myfyrwyr a graddedigion ynghyd o ystod o gyrsiau yn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio'n greadigol. Mae’n eu hannog i ymuno a datblygu eu cryfderau. Mae pob digwyddiad yn dod â rhwydwaith o bobl greadigol ynghyd ac yn rhoi cyfle iddynt weithio ar y cyd ar draws y disgyblaethau. Trwy ehangu'r rhwydwaith hwn, gall myfyrwyr a graddedigion ddatblygu perthnasoedd gwaith creadigol gydag unigolion o'r un anian a defnyddio'r cysylltiadau hyn i wneud cysylltiadau â phrosiectau a chyfleoedd menter yn y dyfodol.

Mae gwesteion blaenorol wedi cynnwys cynrychiolwyr o: Orchard Media, Creative Skills, Ffilm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Teledu Caerdydd, Gŵyl y Gelli. 

Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg