Clinig Portffolio

23-06-2023 am 12pm i 1.15pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae un o raddedigion PDC a Chyfarwyddwr/Perchennog Fabled LTD, Rob Hannigan-Jones, yn cynnal ei glinig portffolio rhithwir cyntaf erioed i fyfyrwyr!

Cysylltwch â gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant a chael cipolwg pellach ar fyd cynhyrchu cyfryngau a ffotograffiaeth. Derbyniwch gyngor personol, awgrymiadau gwerthfawr ac adborth adeiladol i helpu i wneud eich portffolio y gorau y gall fod. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaeth grŵp ar y diwedd. Paratowch i gael eich ysbrydoli!