Ffair Recriwtio y Gwanwyn PDC 2023

16-03-2023 am 11am i 3pm

Lleoliad: Canolfan Gynadledda, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Spring Careers Fair 2023

Canolfan Gynadledda, Campws Trefforest

11:00-15:00 Dydd Iau 16 Mawrth 2023


Pam mynychu?

Dewch i gwrdd â’r prif recriwtwyr graddedigion wyneb yn wyneb sy’n recriwtio’n weithredol ar gyfer eu swyddi graddedigion a lleoliadau blwyddyn mewn diwydiant / haf sy’n dechrau yn haf 2023.

Pwy na ddylai golli'r digwyddiad hwn?

Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am gyfleoedd graddedigion ac ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail sy'n chwilio am leoliad.

Awr Dawel - 14:00-15:00

Gwahoddir myfyrwyr ag anableddau (gan gynnwys ASC) a materion iechyd meddwl (gan gynnwys pryder) i fanteisio ar yr “Hanner Awr Dawel” lle gallant gwrdd â chyflogwyr mewn awyrgylch tawelach a mwy hamddenol.


Noddwyr y Digwyddiad

SRF Sponsor Logos