UIwchsgilio yn yr haf - Meddwl fel recriwtiwr

02-03-2023 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bydd y sesiwn hon yn egluro’r broses recriwtio, yn rhoi arweiniad ar sut i ymchwilio’n effeithiol i gyflogwyr, ac yn eich helpu i ddatod dogfennau recriwtio fel eich bod yn deall pam y gofynnir i chi ddangos i sicrhau eich bod yn sefyll allan mewn unrhyw broses recriwtio.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein.