Gweminar Paratoi ar gyfer y Ffair - paratoi eich CV!

13-03-2023 am 1.30pm i 2.30pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae ein digwyddiad gyrfaoedd mwyaf y flwyddyn ar fin cael ei gynnal: ydych chi'n barod amdano?

Mae gan dîm Gyrfaoedd PDC ddigwyddiad gwych arall ar y gweill gyda llawer o brif gyflogwyr yn dod i recriwtio ar gyfer eu swyddi graddedigion, lleoliadau rhyngosod, lleoliadau haf a mwy.

Yn cael ei chynnal yn y Ganolfan Gynadledda ar Gampws Trefforest ar Dydd Iau 16 Mawrth, y Ffair Recriwtio y Gwanwyn yw eich cyfle i gwrdd â chyflogwyr, cael cipolwg ar y sefydliad a gwneud argraff dda.

Gyda ffocws ar baratoi eich CV ar gyfer cyflogwr sy'n mynychu'r y Ffair Recriwtio y Gwanwyn, archebwch le ar y gweminar hon i ddarganfod:

  • A oes angen diweddaru eich CV
  • Beth i'w ysgrifennu mewn adran proffil personol
  • Sut mae amlygu eich sgiliau os nad oes gennych lawer o brofiad gwaith

Mae’r sesiwn ar-lein hon wedi’i hanelu’n benodol at fyfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion diweddar, ond mae croeso i fyfyrwyr o unrhyw grŵp blwyddyn fynychu