Newyddi i Rhwydweithio

21-03-2023 am 10am i 11am

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Rhwydweithio yw'r broses o siarad â phobl a gwneud cysylltiadau i'ch helpu gyda’ch datblygiad gyrfa. 

Gall sefydlu rhwydwaith eich helpu i: 

  • Cael cyngor a gwybodaeth am eich gyrfa, sgiliau a datblygiad yn y dyfodol 
  • Dysgu am gyfleoedd profiad gwaith neu roi cyngor i chi ar sut i ddod o hyd i brofiad gwaith 
  • Eich cyfeirio at gyfleoedd gwaith 

Gall rhwydwaith sydd wedi'i hen sefydlu helpu gyda chynllunio gyrfa a'i gwneud yn haws i chi ddod o hyd i swydd ar ôl i chi raddio. 

Nid yw llawer o swyddi byth yn cael eu hysbysebu (a elwir yn aml yn farchnad swyddi cudd) a gall rhwydwaith da eich helpu i ddarganfod y cyfleoedd hyn. 

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno hanfodion rhwydweithio i'ch helpu i baratoi i gael sgyrsiau effeithiol ac adeiladu eich rhwydwaith proffesiynol. 

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein.