Gweminar Gyfrinach i lwyddo mewn Cyfweliadau

13-03-2023 am 6pm i 7pm

Lleoliad: Ar -lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi'n ceisio am swyddi, neu os oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel, dyma 5 rheswm i fynychu'r gweithdy hwn:

    1. Dysgu sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer cyfweliad.

    2. Darganfod gwahanol fathau o gwestiynau.

    3. Cael cymorth i nodi cwestiynau a dewis tystiolaeth addas i ddangos y cymhwysedd neu'r sgil sy'n ofynnol.

    4. Dysgu am dechneg STAR ar gyfer ateb cwestiynau.

    5. Sicrhau’r hwb hyder pwysig hwnnw cyn eich cyfweliad nesaf.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein.