Gweminardi Dechrau arni gyda LinkedIn

05-06-2023 am 11am i 12pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Felly rydych chi wedi clywed am LinkedIn ond beth yw LinkedIn, a sut mae cychwyn arni.

4 rheswm i edrych ar y gweminar LinkedIn hon:

  1. Os ydych chi am ddarganfod mwy am y wefan rwydweithio broffesiynol fyd-eang hon.
  2. Os hoffech chi ddatblygu proffil proffesiynol ar-lein i gyd-fynd â'ch CV.
  3. Os oes angen help arnoch i ddangos sgiliau a phrofiad perthnasol o fewn eich proffil.
  4. Os hoffech chi ddarganfod mwy am rai o nodweddion gwych eraill LinkedIn

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein.