Gweminardi Gwneud y mwyaf o Indeed.com

09-06-2023 at 11am to 12pm

Location: Ar-lein

Audience: Student

Add to calendar

Os ydych chi'n defnyddio Indeed.com fel rhan o'ch strategaeth chwilio am swydd, dyma'r gweminar i chi. Dysgwch awgrymiadau gwych ar sut i wneud y gorau o'ch proffil Indeed.com a dysgwch sut mae cyflogwyr yn ei ddefnyddio i ddod o hyd i ymgeiswyr posibl a'u hidlo.

Bydd y gweminar hwn yn ymdrin รข:

  • Awgrymiadau gwych ar ddefnyddio platfform Indeed.com
  • Sut i wneud y mwyaf o'ch CV i ymestyn eich cyrhaeddiad i gyflogwyr
  • Rhoi cipolwg i chi ar ddangosfwrdd y cyflogwr
  • Eich cyflwyno i'r offer Indeed y mae cyflogwyr yn eu defnyddio i hidlo ymgeiswyr