Gweithdy Siarad â Hyder

13-06-2023 am 12pm i 1.15pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Yn y gweithdy ar-lein rhyngweithiol hwn, bydd yr Ymgynghorydd Siarad Cyhoeddus Charlotte Lewis yn eich arwain trwy awr yn llawn awgrymiadau gwych i'ch helpu i edrych, swnio a theimlo'n fwy naturiol wrth fynd i'r afael â'ch heriau siarad cyhoeddus nesaf.

Mae'r sesiwn hon ar eich cyfer chi os ydych chi'n paratoi ar gyfer cyfweliad sydd ar ddod, eisiau cyfathrebu'n fwy hyderus mewn rôl rydych chi ynddi ar hyn o bryd, neu'n syml yn chwilfrydig ynghylch sut y gallai siarad cyhoeddus effeithio ar eich bywyd proffesiynol a'r cyfleoedd sydd ar gael i chi.