Gweithdy Yn meddwl am ddechrau busnes neu weithio’n llawrydd?

21-06-2023 am 12pm i 1.30pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy ar gyfer y rhai sy'n ystyried hunangyflogaeth ac sydd am ddarganfod mwy amdano. Byddwn yn ymdrin â beth yw hunangyflogaeth, manteision ac anfanteision bod yn fos arnoch chi eich hun, a sut i ddechrau arni!