Dysgu Cymraeg: Sesiwn Flasu

22-06-2023 am 1pm i 2.15pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n meddwl cychwyn ar gwrs Cymraeg? Os ydych yn ddechreuwr neu'n awyddus i wella'ch sgiliau Cymraeg presennol, bydd y sesiwn hon yn eich helpu i gymryd eich cam nesaf ar eich taith dysgu Cymraeg. Yn y sesiwn hon, byddwn yn ymdrin â'r canlynol:

  • Pwysigrwydd yr Iaith Gymraeg a'i manteision.
  • Cyrsiau dros yr haf ac yn ystod y tymor academaidd.
  • Strwythur y cwrs, gwahanol ddulliau addysgu a chefnogaeth ar gael.
  • Adnoddau ar-lein.
  • Y broses ymrestru a beth sydd ei angen.
  • Rhai ymadroddion Cymraeg sylfaenol.
  • Holi ac Ateb

** Mae gan yr hyfforddiant hwn leoedd cyfyngedig wedi'u hariannu ar gael yn seiliedig ar fodloni ein meini prawf cymhwysedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected] **