Creu a Cydweithio

18-04-2023 am 4.30pm i 7.30pm

Lleoliad: Cyntedd Yr Atriwm, Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Rhwydweithio gyda phobl greadigol arloesol Caerdydd!

Digwyddiad Rhwydweithio yw Creu a Cydweithio sy’n dod â myfyrwyr a graddedigion o amrywiaeth o gyrsiau o fewn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr proffesiynol creadigol ynghyd. Fe’u hanogir i ymuno a datblygu eu cryfderau. Mae pob digwyddiad yn dod â rhwydwaith o bobl greadigol at ei gilydd ac yn rhoi cyfle iddynt gydweithio ar draws y disgyblaethau. Trwy ymestyn y rhwydwaith hwn, mae myfyrwyr a graddedigion yn gallu datblygu perthnasoedd gwaith creadigol gydag unigolion o'r un anian a defnyddio'r cysylltiadau hyn i wneud cysylltiadau â phrosiectau a chyfleoedd menter yn y dyfodol.

SE_Create&Colab_WebBanner_Wel_100323