Gweminar CV a Llythyr Clawr

22-03-2023 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi'n chwilio am Swydd rhan-amser, Lleoliad Haf neu'n paratoi i ymgeisio am Swyddi Graddedigion mae'r gweminar Gweminar CV a Llythyr Clawr hon ar eich cyfer chi!

4 rheswm i edrych ar y gweminar Gweminar CV a Llythyr Clawr hon:

  1. Os oes angen diweddaru eich CV ac nad ydych yn hollol siŵr beth i'w gynnwys na faint o dudalennau y dylai fod.
  2. Os ydych chi'n cael trafferth ysgrifennu adran proffil personol ac nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau.
  3. Os nad oes gennych lawer o brofiad gwaith ac eisiau gwybod sut i gyfleu'ch sgiliau.
  4. Os ydych chi'n ansicr sut i ffocysu’ch CV i fodloni gofynion y swydd.

Ar ôl i chi gael y CV perffaith, mae angen llythyr eglurhaol gwych arnoch chi i gyd-fynd ag ef.  Byddwn hefyd yn ymdrin yn y sesiwn honbeth yw Llythyr Eglurhaol a beth sydd angen i chi ei gynnwys ynddo?

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein.

Mae Gyrfaoedd PDC wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i'n gwasanaeth. Cynhelir y sesiwn hon gan ddefnyddio Blackboard Collaborate. Os bydd angen addasiadau arnoch er mwyn cyrchu'r sesiwn hon, cysylltwch â [email protected] heddiw i drafod eich anghenion.