Academi Llawryddion a Sylfaenwyr

26-06-2023 am 9.30am i 28-06-2023 am 4pm

Lleoliad: Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n fyfyriwr neu wedi graddio'n ddiweddar gydag angerdd am weithio'n llawrydd neu’n hunan-gyflogedig?

Ymunwch â'n Hacademi Llawryddion a Sylfaenwyr 3 diwrnod! Gyda nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, dyma’ch cyfle i ennill y sgiliau a’r cymorth sydd eu hangen i lansio’ch busnes eich hun neu wasanaeth llawrydd. Bydd ein gweithdai dan arweiniad arbenigwyr a hyfforddiant pwrpasol yn eich gosod ar y llwybr i lwyddiant. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gymryd rheolaeth o'ch gyrfa! 

Ceisiadau’n cau: 14 Mehefin

SE_FreelanceFoundersAcademy_PosterWel