Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau

Os ydych chi'n ceisio am swyddi, neu os oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel, dyma 5 rheswm i fynychu'r gweithdy hwn:

  1. Dysgu sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer cyfweliad.
  2. Darganfod gwahanol fathau o gwestiynau.
  3. Cael cymorth i nodi cwestiynau a dewis tystiolaeth addas i ddangos y cymhwysedd neu'r sgil sy'n ofynnol.
  4. Dysgu am dechneg STAR ar gyfer ateb cwestiynau.
  5. Sicrhau’r hwb hyder pwysig hwnnw cyn eich cyfweliad nesaf.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno ar-lein. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.


UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg