Bŵt-camp Dechrau Busnes Rhyng-brifysgol

18-05-2022 at 1pm to 22-06-2022 at 3pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Unpreneur Flyer 2022 Welsh R1024_2.jpg

Mae gennym gyfle cyffrous iawn i 30 o ymgeiswyr i ymuno â’n Bwtcamp Dechrau Busnes Rhyng-Brifysgol ar-lein yr haf hwn!

Bydd y Bŵtcamp Dechrau Busnes Rhyng-Brifysgol EPIG 6 wythnos hwn yn cynnwys 6 sesiwn ymarferol ddifyr, rhyngweithiol a (hwyliog!), wedi’u cynllunio i helpu myfyrwyr a graddedigion i gyflymu cynnydd ar syniad busnes sy’n bodoli eisoes neu cyn-cychwyn.

RHAID bod gennych syniad busnes neu llawrydd i wneud cais

Mae'r bŵtcamp yn dod â myfyrwyr a graddedigion o 15 o brifysgolion ledled y DU ynghyd i rannu profiadau a gweithio ar ddatblygu eu syniad busnes mewn amgylchedd heriol a chefnogol.

Cyn gwneud cais gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu bod yn bresennol YR HOLL ddyddiadau a restrir isod:

● Dydd Mercher Mai 18fed / 13:00 - 15:00
● Dydd Mercher Mai 25ain / 13:00 - 15:00
● Dydd Mercher Mehefin 1af / 13:00 - 15:00
● Dydd Mercher Mehefin 8fed / 13:00 - 15:00
● Dydd Mercher Mehefin 15fed / 13:00 - 15:00
● Dydd Mercher Mehefin 22ain / 13:00 - 15:00
Pob un wedi'i ddanfon ar-lein drwy Zoom

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Gwener 24 Ebrill 2022

Cysylltwch â'r [email protected] neu'r [email protected] am gwestiynau

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg