PDC Lansio - Cyflymydd Cychwyn busnes a Gweithio'n llawrydd i Raddedigion

06-06-2022 i 26-10-2022

Lleoliad: Blended

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Post 4 Welsh.png

Ydych chi am gymryd y camau cyntaf tuag at sefydlu eich busnes eich hun neu weithio’n llawrydd? 

Mae Springboard +Plus PDC: Rhaglen Cymorth i Raddedigion a Menter Myfyrwyr yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd i raddedigion diweddar PDC sydd â syniad busnes gwych! 

Gallech ddatgloi cyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i roi cychwyn i’ch syniad trwy LANSIO - ein Cyflymydd Gweithwyr Llawrydd a Chychwyn Busnes i Raddedigion. 

·        Dros 16 wythnos 

·        telir cyllid o £5,000 yn lle cyflog 

·        profi'ch cynhyrchion/gwasanaethau 

·        yn derbyn hyfforddiant a mentora busnes misol 

 

GWNEUD CAIS cyn 15 Mai 

 

Gallai hyn fod y cyfle i CHI ganolbwyntio ar eich syniad busnes a gweld lle mae'n mynd â chi ... 

 

SYLWCH: 

 

·        Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Mai

·        Rhaid eich bod wedi graddio yn 2019, 2020 a/neu 2021 ac wedi'ch lleoli yng Nghymru ar ddechrau'r rhaglen cyflymydd. 

·        Rhaid bod gennych yr hawl i fyw a gweithio yn y DU yn barhaol a gallu gweithio yn Ne-ddwyrain Cymru yn ôl yr angen, os byddwch yn llwyddiannus. 

·        Ni allwn warantu y bydd pob cyflwyniad yn cyrraedd y rhestr fer nac yn cael ei dderbyn ar gyfer y cyflymydd LANSIO. 

·        Chysylltir â'r holl raddedigion llwyddiannus wythnos yn dechrau 30 Mai i ddechrau'r cyflymydd LANSIO ar 6 Mehefen 2022. 

·        LANSIO yn rhedeg tan ddiwedd Medi 2022. Rhaid i'r holl raddedigion llwyddiannus ymrwymo i'r cyflymydd am y cyfnod llawn.   

·        Telir cyllid bob mis rhwng Mehefen-Medi 2022 yn dilyn adroddiadau cynnydd misol a gyflwynir gan y myfyriwr graddedig. 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg