Cyflymydd Sgiliau Digidol PDC

09-02-2022 at 2pm to 09-03-2022 at 4pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Digital Skills Accelerator TWITTER WELSH HR.png

SGILIAU AR GYFER EICH DYFODOL
Chwefror 9fed - Mawrth 9fed

Mae cael sgiliau a meddylfryd yn hanfodol i fyd gwaith; p'un a ydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae sgiliau digidol hefyd yn hanfodol i adeiladu cymuned ar-lein a brandio personol. Gan ddod â hanfodion offer digidol ynghyd, ysgrifennu ar gyfer busnes/gwe, cyfryngau digidol a chymdeithasol a chydsyniad creadigol - mae Gyrfaoedd a Menter yn cynnig Cyflymydd Sgiliau Digidol pwrpasol i ddarparu offer i chi ar gyfer dyfodol gwaith a busnes.

Bydd y Cyflymydd ymarferol hwn yn digwydd ar draws pum wythnos mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr/gweithdai, ynghyd ag adnoddau a chyrsiau cydamserol i chi eu cwblhau ar eich cyflymder eich hun. Gall cyfranogwyr archebu lle ar sesiynau unigol ond rhaid iddynt gwblhau 5 sesiwn fyw, 1 sesiwn cydamserol a/neu gwblhau 1 cwrs amlap * i gael y Dystysgrif Cyflymydd Sgiliau Digidol. Dyddiad cau ar gyfer cwblhau - Dydd Mercher Mawrth 30ain

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg