Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer digwyddiadau Menter Myfyrwyr!

31-12-2022

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n fyfyriwr graddedig diweddar o PDC sydd â diddordeb mewn gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn busnes? Efallai bod gennych chi fusnes eisoes ac eisiau ehangu eich gwybodaeth mewn marchnata? Neu a ydych chi'n ceisio cyllid i'ch busnes dyfu? Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i chi.

Mae Menter Myfyrwyr PDC yn trefnu amrywiaeth o wahanol ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Dewiswch o blith nifer o ddigwyddiadau a chefnogaeth fel apwyntiadau un i un, y Startup Stiwdio Sefydlu, Academi Llawrydd/Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 2022, sesiynau fisa cychwyn busnes, dosbarthiadau meistr llawrydd a marchnata, Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang a llawer mwy.

Enterprise 2022 (2).pngEnterprise 2022 Events Welsh (2).png

Trwy gofrestru'ch diddordeb, cewch eich cofrestru’n awtomatig hefyd i'n cylchlythyr Menter misol. Defnyddir eich data at ddibenion cymorth, gwybodaeth farchnata ac adrodd yn unig, a gallwch optio allan ar unrhyw adeg.

Llenwch y ffurflen yn y ddolen isod. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni yn [email protected]

Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg