Rhaglen i Raddedigion Cyngor RhCT 2022 Gweminar Lansio'r Rhaglen

07-12-2021 at 12pm to 1pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

RCT Council Promo.pngMae swydd i raddedigion gyda Chyngor RhCT yn agor drysau i swyddi a chyfleoedd gyrfa rhagorol eraill.

Mae'r Cyngor RhCT unwaith eto yn chwilio am weithwyr yn rhan o'i Raglen i Raddedigion sy'n cynnig amgylchfyd bywiog ar gyfer meithrin medrau newydd, trosglwyddadwy, yn ogystal â chyfleoedd i gwrdd â phobl o amryfal gefndiroedd ac i feithrin gyrfa yn Rhondda Cynon Taf.

Ymunwch â ni i gael golwg fanwl ar ein Rhaglen i Raddedigion, gwybodaeth am ein swyddi gwag cyfredol a'r cymorth o ran cyflwyno ceisiadau.

Gweminar Lansio'r Rhaglen – Dydd Mercher 7 Rhagfyr, 12–1pm trwy TEAMS

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg