Lleoliadau gwaith haf taledig Change 100 ar gyfer myfyrwyr / graddedigion anabl

01-12-2021 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Change100.pngBydd y sesiwn hon yn dweud popeth wrthych am Change 100, ein proses recriwtio a magu hyder o ran anabledd. Cewch gyfle i ddysgu am y mathau o rolau a gynigir trwy Change 100, beth sy'n gwneud cais llwyddiannus a sut y gall y rhaglen helpu i fagu hyder wrth reoli eich anabledd yn y gweithle. Mae cyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein fel rhan o ymgyrch ‘Arddangos eich Talent’ GO Wales. Gellir gweld yr amserlen gweminar lawn yma

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg