Den Syniadau Disglair! Tachwedd 2021

22-10-2021 i 5pm

Lleoliad: Online

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

W (2).png

Den Syniadau Disglair PDC Yw eich cyfle i gyflwyno hyd at £1000 tuag at eich Syniadau Llawrydd neu Fusnes Cychwyn Busnes.

Gallwch fod ar y cam syniad, yn profi eich gwasanaeth busnes/llawrydd neu eisoes wedi dechrau ac eisiau datblygu a thyfu. Mae'n agored i Fyfyrwyr a Graddedigion PDC. 

Mae'r cae i ni am hyd at £1000 tuag at eich busnes neu syniad llawrydd.
- Ni ellir defnyddio cyllid ar gyfer prosiectau mawr terfynol, aseiniadau prifysgol neu waith cyflogedig.
- Nid yw'r gronfa ar gael ar gyfer iPads, Gliniaduron na thabledi safonol. (Eithriad yw tabledi graffig).
- Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu mewn 2 ffordd. Pryniannau PDC ar eich rhan NEU rydych yn prynu ac mae PDC yn eich ad-dalu. Ni roddir unrhyw arian yn uniongyrchol. 

E-bostiwch yr holl gwestiynau at: [email protected]

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg